2019 oppsummert

20. desember 2019 larsjunge 0

Nok et år har kommet og gått. I år som i fjor har det vært et sterkt musikalsk år i de mer alternative sjangrene – […]